O nama

Hrvatsko planinarsko društvo “Gradina” Konjščina
skraćeni naziv: HPD “Gradina”

Vukovarska 14, 5. kat
49282 Konjščina, Hrvatska
e-mail: hpdgradina@gmail.com

OIB: 54358555112
Matični broj: 3199401
IBAN: HR5123600001101278767, Zagrebačka banka d.d.

Članovi uprave:
Tomislav Lugarić – predsjednik (099/3972-304)
Karlo Pazman – dopredsjednik
Željko Žugec – tajnik (098/9805-998)
Irena Kralj – blagajnica
Iva Mrazović – peti član

Cilj društva: Poticanje, razvijanje, unapređenje i propagiranje sportsko-planinarske rekreacije i planinarskih aktivnosti radi zadovoljavanja potreba za očuvanjem, održavanjem i poboljšanjem psihofizičkih sposobnosti i zdravlja članova, korištenjem slobodnog vremena za tjelesno vježbanje i sportske planinarske aktivnosti;  osvješćivanje potrebe očuvanja prirode za potrebe budućih generacija.

Djelatnosti društva: 94.99 Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n. (NKD 2007) – samostalno ili u suradnji s drugim udrugama organiziranje za članstvo planinarskih izleta, tura, pohoda, susreta, sletova, ekspedicija, logorovanja, planinarskih natjecanja i drugih planinarskih društvenih akcija; obilježavanje, čuvanje i održavanje planinarskih putova te obilaznica i veznih putova; gradnja, održavanje, čuvanje i skrb o planinarskim objektima; populariziranje prirodnih ljepota naše domovine, posebice naših gora i života u njima predavanjima, prikazivanjem filmova, izložbama, tiskom i drugim sredstvima; organiziranje edukativnih radionica, predavanja i izložaba radi promicanja zdravih oblika života i potrebe očuvanja prirode; propagiranje i rad na očuvanju prirodnog okoliša izletima i susretima; sudjelovanje samostalno ili u suradnji s organizacijama za zaštitu kulturno-povijesnih spomenika u prirodi na čuvanju i označavanju kulturnih i povijesnih spomenika u planini; učestvovanje u radu i zastupanje svojih članova pred županijskim i drugim savezima; suradnja sa sredstvima javnog priopćavanja i tiskom te praćenje stručne literature; pomaganje i razvijanje službe spašavanja, službe vodiča i orijentacije; izmjena iskustava i pomaganje u radu drugih udruga; informira članstvo o aktivnostima i radu Društva putem oglasnih ploča, na sastancima članova, putem internet stranice i društvenih mreža i na Skupštinama društva; obavlja i druge zadatke u interesu razvitka i potreba svojih članova.